στυλ προβολής:

Προβολή: 20 40 Όλα

 • Sitt 100 Studies Book II Op.32 Βιολί

  7,00 με ΦΠΑ

  100 Studies (20 studies in the 2nd, 3rd, 4th, 5th  position)για Βιολί, Book II, Op.32, Εκδόσεις Ricordi

 • D. Alard – Κλίμακες και Αρπισμοί Βιολιού

  7,50 με ΦΠΑ

  D. Alard - Κλίμακες και Αρπισμοί Βιολιού, από τις εκδόσεις  «Γαϊτάνου» Ηλ. Κοκονέτση

 • Schradieck The School of Violin – Technics Book 1

  8,50 7,70 με ΦΠΑ

  Schirmer's Library of Musical Classics - Vol.515, Henry Schradieck The School of Violin - Technics Book 1, από τις εκδόσεις…

 • Hohmann – Πρακτική Μέθοδος βιολιού Μέρος 1ο

  7,90 με ΦΠΑ

  Hohmann - Πρακτική Μέθοδος βιολιού, Methode Pratique de Violon - Violin Schule, Μέρος 1ο, από τις εκδόσεις «Γαϊτάνου» Ηλ. Κοκονέτση

 • Kablo- Die Wundergeige Βιολί & Πιάνο Vol.1

  10,00 8,00 με ΦΠΑ

  Die Wundergeige, Kablo, Vol.1, Violino & Piano, Elite Edition No 116

 • Benjamin- Die Wundergeige Vol.I Βιολί & Πιάνο

  10,00 8,00 με ΦΠΑ

  Die Wundergeige, Benjamin, Vol.1, Violino & Piano, Elite Edition No 116

 • Benjamin- Die Wundergeige Vol.III Βιολί & Πιάνο

  10,00 8,00 με ΦΠΑ

  Die Wundergeige, Benjamin, Vol.III, Violino & Piano, Elite Edition No 120

 • Kablo- Die Wundergeige Βιολί & Πιάνο Vol.II

  10,00 8,00 με ΦΠΑ

  Die Wundergeige, Kablo, Vol.II, Violino & Piano, Elite Edition No 118

 • Seitz Third Pupil’s Concerto Op.12 Βιολί & Πιάνο

  10,00 8,00 με ΦΠΑ

  Third Pupil's Concerto Seitz, Op.12,  Βιολί & Πιάνο, Schimer's Library of Musical Classics(Hal Leonard)

 • Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Vol.2

  10,00 8,00 με ΦΠΑ

  Πρακτική Μέθοδος Βιολιού- 30 Προπαρασκευαστικά Γυμνάσματα εις την Πρώτην Θέσιν, Nicolas Laoureux Vol.4, Εκδόσεις "Γαϊτάνου"

 • Eta Cohen Young Recital Pieces Book 3

  9,00 8,10 με ΦΠΑ

  Young Recital Pieces Book 3, Eta Cohen, Enjoyable Repertoire for Young Violinists, Εκδόσεις Novello

 • Sevcik Violin Studies Op.6 Part 6

  8,25 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 6 Part 6, Violin Method for Beginners, Εκδόσεις Bosworth

 • Sevcik Violin Studies Op.6 Part 7

  8,50 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 6 Part 7, Violin Method for Beginners, Εκδόσεις Bosworth

 • Hans Sitt 100 Studies for the violin Op.32 Book IV

  9,70 8,60 με ΦΠΑ

  100 Studies για Βιολί, Hans Sitt, to be used as a supplement to any Violin- Methhod, Op.32 Book IV- 20 Studies in…

 • O. Rieding Concerto in B Minor Op.35 (1st position)Πιάνο & Βιολί

  8,80 με ΦΠΑ

  Easy Concertos & Concertinos, O. Rieding, in B minor, για Πιάνο & Βιολί, Εκδόσεις Bosworth

 • F. Seitz Concerto in A Minor Op.21 (1st & 3rd position)Πιάνο & Βιολί

  9,50 με ΦΠΑ

  Easy Concertos & Concertinos, F. Seitz, in A minor, για Πιάνο & Βιολί, Εκδόσεις Bosworth

 • F. Seitz Concerto in D Op.7 (3rd & 5th position)Πιάνο & Βιολί

  10,50 9,50 με ΦΠΑ

  Easy Concertos & Concertinos, F. Seitz, in D, για Πιάνο & Βιολί, Εκδόσεις Bosworth

 • Sevcik Violin Studies Op.1 Part 1

  9,90 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 1 Part 1, School of Violin Technique, Εκδόσεις Bosworth

 • Sevcik Violin Studies Op.2 Part 1

  11,00 9,90 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 2 Part 1, School of Bowing Technique, Εκδόσεις Bosworth

 • Sevcik Violin Studies Op.6 Part 2

  9,90 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 6 Part 2, Violin Method for Beginners, Εκδόσεις Bosworth

 • Sevcik Violin Studies Op.7 Part 1

  9,90 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 7 Part 1, Studies preparatory to the shake & development in double- stopping, Εκδόσεις Bosworth

 • Sevcik Violin Studies Op.7 Part 2

  9,90 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 7 Part 2, Studies preparatory to the shake & development in double- stopping, Εκδόσεις Bosworth

 • Sevcik Violin Studies Op.9

  9,90 με ΦΠΑ

  Σπουδές για Βιολί, Sevcik, Opus 9, Preparatory studies in double- stopping, Εκδόσεις Bosworth

 • Hans Sitt 100 Studies for the violin Op.32 Book V

  11,45 10,30 με ΦΠΑ

  100 Studies για Βιολί, Hans Sitt, to be used as a supplement to any Violin- Methhod, Op.32 Book V- 20 Studies Double…

 • Eta Cohen Violin Method Student’s Book 1

  11,50 10,40 με ΦΠΑ

  Eta Cohen Violin Method Student’s Book 1 από τις εκδόσεις Novello 

 • F.Kuchler Concertino in D Op.15 Βιολί & Πιάνο

  10,45 με ΦΠΑ

  F.Kuchler, Easy Concertos & Concertinos in D, Op.15, 1st & 3rd position, Εκδόσεις Bosworth

 • Hrimaly Scale Studies for Violin

  11,70 10,50 με ΦΠΑ

  Hrimaly Scale Studies for Violin, από τις εκδόσεις Carl Fischer Music Library

 • Jean-Baptise Accolay Concertino No1 a-Moll Βιολί- Πιάνο

  12,00 10,80 με ΦΠΑ

  Concertino No1 a-Moll για Βιολί & Πιάνο, Jean- Baptise Accolay, Revision M.Crickboom, Εκδόσεις Schott

 • Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Vol.4 – Η Διδασκαλία του Τόξου

  12,00 10,80 με ΦΠΑ

  Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Vol.4 - Η Διδασκαλία του Τόξου, από τις εκδόσεις «Γαϊτάνου» Ηλ. Κοκονέτση

 • Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Vol.5 – Η Δεξιοτεχνία της Αριστεράς χειρός

  12,00 10,80 με ΦΠΑ

  Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Vol.5 - Η Δεξιοτεχνία της Αριστεράς χειρός, από τις εκδόσεις «Γαϊτάνου» Ηλ. Κοκονέτση

 • Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Vol.2- Νέα Έκδοση

  12,00 10,80 με ΦΠΑ

  Πρακτική Μέθοδος Βιολιού- 30 Προπαρασκευαστικά Γυμνάσματα εις την Πρώτην Θέσιν, Nicolas Laoureux Vol.4, Εκδόσεις "Γαϊτάνου" (Νέα Έκδοση)

 • Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Τεύχος 3β – 28 Συμπληρωματικά Γυμνάσματα σε 5 θέσεις

  12,00 10,80 με ΦΠΑ

  Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux Τεύχος 3β - 28 Συμπληρωματικά Γυμνάσματα σε 5 θέσεις, από τις εκδόσεις «Γαϊτάνου» Ηλ. Κοκονέτση

 • Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια

  12,00 10,80 με ΦΠΑ

  Συλλεκτικό βιβλίο Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια, για πιάνο, φωνή, μαντολίνο και βιολί, από τις εκδόσεις  «ΓΑΪΤΑΝΟΥ» Ηλ. Κοκονέτση

 • Eta Cohen Violin Method Student’s Book 2

  12,30 10,90 με ΦΠΑ

  Violin Method Student's Book 2, Eta Cohen, Εκδόσεις Novello

 • Hans Sitt 100 Studies for the violin Op.32 Book I

  12,90 11,50 με ΦΠΑ

  100 Studies για Βιολί, Hans Sitt, to be used as a supplement to any Violin- Methhod, Op.32 Book I- 20 Studies in…

 • Πρακτική Μέθοδος Βιολιού Nicolas Laoureux, Vol.1

  14,00 11,50 με ΦΠΑ

  Πρακτική Μέθοδος Βιολιού- Θεμελιώδεις Αρχές της Τέχνης, Nicolas Laoureux Vol.1, Εκδόσεις "Γαϊτάνου"(Νέα Έκδοση)

 • Sevcik Violin Studies Opus 8

  12,80 11,50 με ΦΠΑ

  Σπουδές για βιολί Sevcik Opus 8,Changes of Position and Preparatory Scale Studies, από τις εκδόσεις Bosworth

 • Hans Sitt 100 Studies for the violin Op.32 Book II

  13,00 11,70 με ΦΠΑ

  Hans Sitt 100 Studies for the violin Op.32 Book II, από τις εκδόσεις Schott

 • F. Seitz Concerto in D Op.22 (1st position)Πιάνο & Βιολί

  12,00 με ΦΠΑ

  Easy Concertos & Concertinos, F. Seitz, in D, για Πιάνο & Βιολί, Εκδόσεις Bosworth

 • F. Seitz Concerto in G Minor Op.12 (1st & 3rd position)Πιάνο & Βιολί

  12,50 με ΦΠΑ

  Easy Concertos & Concertinos, F. Seitz, in G minor, για Πιάνο & Βιολί, Εκδόσεις Bosworth

 • F. Seitz Concerto in D Op.15 (3rd & 5th position)Πιάνο & Βιολί

  12,50 με ΦΠΑ

  Easy Concertos & Concertinos, F. Seitz, in D, για Πιάνο & Βιολί, Εκδόσεις Bosworth

 • Hans Sitt 100 Studies for the violin Op.32 Book III

  14,00 12,60 με ΦΠΑ

  Hans Sitt 100 Studies for the violin Op.32 Book III, από τις εκδόσεις Schott

 • J.S. Bach Violin Concerto in E major Piano Reduction

  14,60 13,00 με ΦΠΑ

  Violin Concerto in E major, J.S. Bach, BWV 1042, Piano Reduction, Editions Urtext- G.Henle Verlag

 • J.S. Bach Violin Concerto in a minor Piano Reduction

  15,25 14,00 με ΦΠΑ

  Violin Concerto in a minor, J.S. Bach, BWV 1041, Piano Reduction, Editions Urtext- G.Henle Verlag

 • Beethoven Konzert Op.61 Βιολί & Πιάνο

  15,75 14,00 με ΦΠΑ

  Konzert Op.61, Beethoven, D major, Βιολί & Πιάνο, Edition Peters

 • J.S.Bach Konzert BWV 1043 2 Βιολιά & Πιάνο

  15,25 14,00 με ΦΠΑ

  Konzert J.S.Bach, D minor,για 2 Βιολιά & Πιάνο, Edition Peters

 • Wohlfahrt Elementary Studies Op.54 Βιολί

  16,50 14,80 με ΦΠΑ

  Elementary Studies Op.54 για Βιολί, Wohlfahrt,  Edition Peters

 • Rode Konzert Nr.6 Bb major Πιάνο & Βιολί

  16,45 14,90 με ΦΠΑ

  Konzert Nr.6, Bb major, Rode, για Πιάνο & Βιολί, εκδόσεις Peters

 • Arthur Seybold Op.182 Heft IV

  16,50 15,00 με ΦΠΑ

  New Violin Study School, Arthur Seybold, Op.182, Heft IV, Elite Edition

 • Wohlfahrt Op.45 Sixty Studies For the Violin

  17,00 15,30 με ΦΠΑ

  Wohlfahrt Op.45 Sixty Studies For the Violin Complete Books I and II, από τις εκδόσεις Hal Leonard

 • Kayser 36 Etuden Opus 20

  17,75 16,00 με ΦΠΑ

  36 Etuden for Violin, Kayser, Opus 20, Εκδόσεις Peters

 • Das Geigen- Schulwerk- Der Anfang des Geigenspiels Heft 1

  18,50 17,00 με ΦΠΑ

  Das Geigen- Schulwerk: Der Anfang des Geigenspiels, Erich und Elma Doflein, Heft 1, Εκδόσεις Schott

 • Das Geigen- Schulwerk- Der Anfang des Geigenspiels Heft la

  18,75 17,00 με ΦΠΑ

  Das Geigen- Schulwerk: Der Anfang des Geigenspiels, Erich und Elma Doflein, Heft la, (Μετέπειτα ασκήσεις), Εκδόσεις Schott

 • Das Geigen-Schulwerk- Das Spiel in den höheren Lagen Heft 5

  18,50 17,00 με ΦΠΑ

  Das Geigen-Schulwerk: Das Spiel in den höheren Lagen, Erich und Elma Doflein, Heft 5, Εκδόσεις Schott

 • Das Geigen- Schulwerk- Erweiterung der Bogen- und Fingertecnhik Heft 4

  20,00 18,00 με ΦΠΑ

  Das Geigen- Schulwerk: Erweiterung der Bogen- und Fingertecnhik, Erich und Elma Doflein, Heft 4, Εκδόσεις Schott

 • Viotti Konzert Nr.23 G major Πιάνο & Βιολί

  20,00 18,00 με ΦΠΑ

  Konzert Nr.23, G major, Viotti, για Πιάνο & Βιολί, εκδόσεις Peters

 • Arthur Seybold Op.182 Band ΙΙΙ

  21,50 18,40 με ΦΠΑ

  New Violin Study School, Arthur Seybold, Op.182, Band III, Simrock Original Edition

 • Παπαναστασίου Βαγγέλης – Μουσικές Καταγραφές Της Ηπείρου

  20,60 18,50 με ΦΠΑ

  Ανθολογία παραδοσιακών κομματιών από την Ήπειρο-για όλα τα μουσικά όργανα, εκδόσεις Φίλιππος Νάκας

 • The Sassmannshaus Tradition – Early Start on the Violin Volume 1

  21,00 18,90 με ΦΠΑ

  The Sassmannshaus Tradition - Early Start on the Violin Volume 1, από τις εκδόσεις Barenreiter

 • The Sassmannshaus Tradition – Early Start on the Violin Volume 2

  21,00 18,90 με ΦΠΑ

  The Sassmannshaus Tradition - Early Start on the Violin Volume 2, από τις εκδόσεις Barenreiter

 • Fiorillo 36 Etuden (Capricen) Nr.283a

  20,50 19,00 με ΦΠΑ

  36 Etuden, Nr.283a, Fiorillo, για Βιολί, εκδόσεις Peters

 • Joseph Joachim Andreas Moser- Violinschule in 3 Banden Band 1

  22,50 20,20 με ΦΠΑ

  Joseph Joachim Andreas Moser- Violinschule in 3 Banden, Band 1, Teil 1 : Anfangsunterricht, από τις εκδόσεις Simrock 

 • Mazas Brillant Studies Op.36 Heft II Βιολί

  22,70 20,40 με ΦΠΑ

  Brillant Studies Op.36 Heft II για Βιολί, Mazas,  Edition Peters

 • Mazas Etuden Opus 36 Heft 1 Violine Edition Peters

  22,70 20,40 με ΦΠΑ

  Mazas Etuden Opus 36, Heft 1, για βιολί, Nr. 1819a από τις εκδόσεις Peters

 • Arthur Seybold Neue Violin-Etudenschule Op.182 Band Ι

  23,50 21,20 με ΦΠΑ

  Arthur Seybold, Neue Violin - Etudenschule, opus 182, Band 1, εκδόσεις Simrock

 • Arthur Seybold Neue Violin-Etudenschule Op.182 Band 2

  23,50 21,20 με ΦΠΑ

  Arthur Seybold, Neue Violin - Etudenschule, opus 182, Band 2, εκδόσεις Simrock

 • Wohlfahrt 60 Studies Op.45 Βιολί

  24,00 21,60 με ΦΠΑ

  60 Studies Op.45 για Βιολί, Wohlfahrt,  Edition Peters

 • Ραψανιώτης Β./Αποστόλου Α – Παραδοσιακά τραγούδια για βιολί + CD

  24,00 21,60 με ΦΠΑ

  Παραδοσιακά τραγούδια μεταγραμμένα για βιολί. Περιλαμβάνει CD με μουσικά παραδείγματα, εκδόσεις Φίλιππος Νάκας

 • Beethoven Violin Concerto in D major op.61 Piano Reduction

  24,00 21,60 με ΦΠΑ

  Beethoven Violin Concerto in D major op.61 Piano Reduction, από τις εκδόσεις Urtext - G.Henle Verlag

 • R.Kreutzer 42 Etuden fur Violine Solo

  27,50 24,70 με ΦΠΑ

  R.Kreutzer 42 Etuden <Capricen> fur Violine Solo, Edition Peters Nr. 4310

 • Carl Flesch- Scale System για Βιολί

  33,50 29,50 με ΦΠΑ

  Scale System για Βιολί, Carl Flesch, A Supplement to the First Volume of the Art of Violin Playing, Εκδόσεις Ries…